Jaarverslag 2014 Print

> Participatie

Visie en strategie

Met participatie willen we bereiken dat bewoners zich meer bewust en verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving. De buurt is niet een openbare ruimte op afstand, maar een gedeelde leefomgeving. Met Cambio en het concept van de Deventer Schoon Familie hebben we een mooie methodiek in huis om de participatie te faciliteren. Het concept geeft burgers de ruimte de verantwoordelijkheid te nemen voor hun openbare ruimte. Daardoor is maatwerk nodig en juist dat is wat het concept kan leveren. Want stimuleren van participatie is allen succesvol als gebruik wordt gemaakt van de lokale organisaties en structuren. Vandaar dat in iedere situatie weer een pasklare oplossing wordt gezocht.

In de gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen is interesse voor het concept en wordt gekeken hoe dat in de gemeente ingevoerd kan worden.

Samenwerken met lokaal netwerken

Samenwerken is één van de doelstellingen van Circulus-Berkel. Lokale en regionale organisaties van zeer verschillende aard zijn daarom belangrijke partners voor ons. Zo werken wij al jaren samen met sociale partners als Delta in Zutphen, Sallcon in Deventer en Felua in Apeldoorn. De samenwerking is vaak ontstaan vanuit de inzameling zoals van glas, metalen en e-goed. Inmiddels is daar handmatige reiniging, gladheidsbestrijding, bewonersparticipatie tot en met het leveren van beladers bij gekomen. De nieuwe afdeling bij Circulus-Berkeldie het beheer van de buitenruimte Lochem verzorgt zet intensief in op samenwerking met onder andere andere Delta, SWL (Stichting Welzijn Lochem), kringloopwinkel 2Switch en Het Plein (het verzamelpunt voor werk en inkomen).

Ook bij samenwerken met deze organisaties houden we een geïntegreerde visie. Bijvoorbeeld met de detachering van medewerkers van Delta. We kijken hoe het werk het beste past en we rusten mensen ook zo uit dat ze het werk goed kunnen doen.

Inzameling aan huis van onder andere blik door Sallcon, Deventer.