Jaarverslag 2014 Print

> Activering

Visie en strategie

Circulus-Berkel is tegen sociale uitsluiting. De activering van mensen en ze betrekken bij het arbeidsproces is een kernwaarde van ons. Sinds 2005 zetten we daar actief op in. Mensen voor wie de arbeidsmarkt geen plek lijkt te hebben, toch een plek geven is een proces waarin Circulus-Berkel inmiddels een goede staat van dienst heeft opgebouwd. De expertise om dat proces individu-gericht in te richten is in de afgelopen jaren opgebouwd, en blijkt zeer succesvol.

Vijfhonderd mensen

Via een detacheringsovereenkomst met Delta vinden ongeveer zestig mensen vanuit het sociaal werkvoorzieningsschap een plaats in regulier werk. In 2014 had Cambio 131 activeringsmedewerkers en daarnaast boden we plaats aan activeringsmedewerkers van Sallcon, 2Switch en Felua. Totaal bieden we werk aan ruim driehonderd mensen via de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 2015 de Participatiewet). Wij zien mogelijkheden om door te groeien, zodat we jaarlijks vijfhonderd mensen kunnen activeren richting deelname aan het arbeidsproces. De realisatie van dat doel is vooral afhankelijk van het werk dat gemeenten aan Circulus-Berkel uitbesteden.

Via het leerwerkbedrijf biedt Circulus-Berkel jongeren de kans kennis te maken met het arbeidsproces en het bedrijfsleven. Wij vinden het een treffende manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Detacheringsovereenkomst

Met sociaal werkvoorzieningsschap Delta is een detacheringsovereenkomst gesloten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een duurzame werkplek. Het gaat om ongeveer zestig (deeltijd)medewerkers. De overeenkomst legt de samenwerking tussen Delta en Circulus-Berkel structureel en langjarig vast. De gedetacheerde medewerkers krijgen een standplaats op een van onze locaties. Ze werken in teams met vaste medewerkers. Dat blijkt zeer succesvol, voor de mensen en ook voor de kwaliteit van de buitenruimte. De voertuigen voor het werk zijn door Circulus-Berkel overgenomen.

Overname Stilema

In 2014 is met kringloopbedrijf Stilema een traject in gang gezet tot overname. Stilema zamelt herbruikbare goederen in bij bedrijven en particulieren om deze te verkopen in de kringloopwinkel in Vaassen. Daarbij creëert Stilema zoveel mogelijk werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren bleek Stilema een te kleine partij om nog lang zelfstandig verder te kunnen gaan. Aansluiting bij Circulus-Berkel lag voor de hand, ook omdat Stilema al veel werkt uitvoert voor Circulus-Berkel. Op re-integratie en sociale activering in combinatie met het stimuleren van de circulaire economie vonden de bedrijven elkaar al vijf jaar geleden. Toen startte een samenwerking voor inzameling in de gemeente Epe. De activiteiten gaan per 1 januari 2015 over. De naam Stilema blijft bestaan en dat geldt ook voor de eigen cultuur van het bedrijf. De werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden blijven behouden. Vooruitlopend op de overname is in 2014 door Circulus-Berkel een speciaal inzamelvoertuig aangeschaft.

Chauffeurs van Stilema zamelen in Epe huis aan huis grondstoffen in.