Jaarverslag 2014 Print

Restafval en grofvuil

De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner ().De beleidsdoelstelling voor 2015 van maximaal 150 kilo ongescheiden restafval per inwoner is voor de regio in 2014 gehaald. In vergelijking met het jaar ervoor werd 4 procent minder restafval en grofvuil aangeboden, waarmee het gemiddelde op 149 kilo per inwoner kwam. De gewijzigde afvalstoffenheffing en inzamelsystematiek bij een aantal gemeenten is als belangrijkste oorzaak aan te wijzen. De afgelopen tien jaar zijn de niet-herbruikbare stromen met ruim 100 kilo per inwoner afgenomen.

Het verschil tussen de gemeenten in de regio met de minste en de meeste ongescheiden afvalstromen is afgenomen. Inwoners uit de gemeente Epe bieden het meeste afval ongescheiden aan. Epe heeft eind 2014 zijn systeem van afvalinzameling gewijzigd en dat zal naar verwachting een daling van het restafval tot gevolg hebben.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grofvuil per inwoner in 2014. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner ().

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grofvuil per inwoner in 2014. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner ().