Jaarverslag 2014 Print

> Afval en klimaat

Met het gescheiden houden van afvalstromen herwinnen we niet alleen meer grondstoffen, we leveren ook een bijdrage aan het terugdringen van CO2. Het recyclen van glas verbruikt bijvoorbeeld veel minder energie dan de productie ervan uit nieuwe grondstoffen. Datzelfde geldt papier en kunststof verpakkingen. Het gft wordt voor een deel vergist. Dat levert groen gas op dat in de plaats van fossiele brandstoffen wordt gebruikt.

Voor vijf grondstofstromen is berekend hoeveel uitstoot van broeikasgassen is vermeden, door deze her te gebruiken in plaats van met het restafval weg te gooien. Het gaat om papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en gft. De meeste grondstoffen nemen in omvang toe, en dus worden minder broeikasgassen uitgestoten. Alleen het ingezamelde papier en karton neemt de laatste jaren in volume af en levert daarom een mindere bijdrage aan de reductie. 

De emissies die in 2014 zijn voorkomen doordat vijf afvalstromen gescheiden werden ingezameld en gerecycled in plaats van verbrand met het restafval.