Jaarverslag 2014 Print

> Afval en grondstoffen

Gemiddeld boden in 2014 de inwoners in de regio 427 kilo afval en grondstoffen aan Circulus-Berkel aan, een toename van 5 kilo ten opzichte van het jaar ervoor. In dat jaar was het volume echter met ruim 40 kilo afgenomen als gevolg van de invoering van diftar in drie van de acht gemeenten. Vooral het restafval nam dat jaar aanzienlijk af. De afname van het ongescheiden afval heeft zich het afgelopen jaar voortgezet. Restafval en grofvuil daalden met bijna 4 procent tot 149 kilo per inwoner. Daarmee werd een grens gepasseerd.

Opvallend is de toename van de gescheiden ingezamelde grondstoffen. Deze namen in 2014 met ruim 4 procent toe tot 278 kilo per inwoner. Vooral gft werd aanzienlijk meer aangeboden. De toename van de totale hoeveelheid die door Circulus-Berkel is ingezameld komt volledig voor rekening van de gescheiden herbruikbare grondstoffen.

Inwoners in de regio scheiden afval steeds beter in nuttig herbruikbare grondstoffen.

Inwoners in de regio scheiden afval steeds beter in nuttig herbruikbare grondstoffen.
 

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Het aanbod aan afval en grondstoffen in de regio loopt bijvoorbeeld uiteen van gemiddeld 384 tot bijna 585 kilo per inwoner. Ook de samenstelling verschilt aanzienlijk. De grootste verschillen worden vooral veroorzaakt door een andere stedelijkheid van de gemeenten en het type afvalstoffenheffing.

Totale hoeveelheid afval en grondstoffen in 2014 verdeeld in drie hoofdstromen.

Totale hoeveelheid afval in 2013 per inwoner verdeeld in drie hoofdstromen.