Jaarverslag 2014 Print

> Zutphen

Met de opening van het Recycleplein op 2 januari is de langgewenste modernisering van de brengvoorziening van afvalstromen gerealiseerd. Het oude brengpunt op industrieterrein De Mars in Zutphen is opgeheven. Het nieuwe Recycleplein is toegankelijk voor alle inwoners van Zutphen, Bronckhorst, Brummen, Lochem en Doesburg. Een andere belangrijke verandering in 2014 was dat gft voor de inwoners op een nultarief is gezet. Als gevolg daarvan is de hoeveelheid ingezameld gft ook direct toegenomen. Verder zijn in de gemeente Zutphen plannen in ontwikkeling om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Gespiegeld inzamelen is een optie en een proef wordt overwogen. Drankenkarton wordt in Zutphen al gescheiden ingezameld met het zwarte kratje. De regio brede invoering van de gescheiden inzameling daarvan was voor Zutphen niet nodig.

Met sociaal werkvoorzieningsschap Delta is een detacheringsovereenkomst gesloten om ongeveer zestig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een duurzame werkplek. Daarnaast zijn gesprekken gaande over de overname van de ondergrondse containers van de gemeente.

Resultaten grondstoffen

In 2014 leverden inwoners van Zutphen gemiddeld 385 kilo afval en grondstoffen in, een toename van bijna 3 procent. De stijging komt volledig voor rekening van de ingenomen gescheiden grondstoffen, want het restafval nam in omvang af.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Zutphen.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Zutphen.

 

 

Ontwikkeling scheidingspercentage in ZutphenDe hoeveelheid restafval inclusief grofvuil nam voor het achtste opeenvolgende jaar af. In 2014 werd 156 kilo per inwoner ingezameld, ruim 9 procent minder dan het jaar ervoor. De hoeveelheid ligt dicht bij de regionale doelstelling van 150 kilo in 2015.

De gescheiden aangeboden grondstoffen stegen in omvang met maar liefst 13 procent naar 229 kilo per inwoner. Vooral het gft steeg spectaculair met 40 procent naar 81 kilo per inwoner, waarmee het effect van de nulstelling van het tarief voor gft goed zichtbaar wordt. De andere grondstofstromen bleven in omvang ongeveer gelijk.

Door de afname van het restafval en toename van de grondstofstromen maakt het scheidingspercentage in 2014 een sprong van 54 procent naar 59 procent. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner (n) in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (n) van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.