Jaarverslag 2014 Print

> Lochem

De toetreding van de buitendienst van de gemeente Lochem tot Circulus-Berkel was in 2014 een belangrijke gebeurtenis.

Vanaf januari 2015 kunnen drankpakken in dezelfde container als kunststof verpakkingen. De overgang hebben we uitgebreid gecommuniceerd. Blik volgt per 1 april 2015.

Resultaten grondstoffen

De invoering van het gedifferentieerde tariefsysteem in 2013 had tot gevolg dat Lochemers aanzienlijk minder afval gingen aanbieden. In 2014 nam de totale hoeveelheid met ruim 2 procent toe tot 384 kilo. De hoeveelheid restafval bleef vrijwel gelijk, terwijl de omvang van de gescheiden ingezamelde grondstoffen toenam.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Lochem.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Lochem.

 

Ontwikkeling scheidingspercentage in LochemDe hoeveelheid restafval inclusief grofvuil kwam met 127 kilo per inwoner op hetzelfde niveau uit als het jaar ervoor. Daarmee is het beleidsdoel dat de gemeente voor 2014 had gesteld, 170 kilo per inwoner, veruit gehaald.

De apart ingezamelde grondstoffen namen met ruim 3 procent toe tot 257 kilo per inwoner. Geen van de grondstofstromen liet een bijzonder grote verandering zien in omvang ten opzichte van het vorige jaar.

In afvalscheiding brak Lochem al in 2013 met een langjarige trend door in één keer een sprong naar 66 procent afvalscheiding te maken, waardoor de landelijke doelstelling die voor 2015 is gesteld werd overschreden. In 2014 nam het scheidingspercentage met ruim een procentpunt toe tot 67 procent.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner (n) in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (n) van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.