Jaarverslag 2014 Print

> Epe

Na een uitgebreide voorbereiding is in de gemeente Epe in 2014 een nieuwe inzamelstructuur ingevoerd. Inwoners hebben in september een extra container voor kunststof gekregen. Vervolgens zijn we eens in de drie weken gft, kunststof en restafval gaan inzamelen. Bij hoogbouw zijn de bovengrondse containers vervangen door ondergrondse met toegangscontrole. Hierdoor kunnen alleen bewoners van de hoogbouwlocaties afval aan die containers aanbieden. Op die locaties is het afvalaanbod waaronder ‘bijplaatsingen’ van grofvuil daardoor aanzienlijk gedaald.

De resultaten van het laatste kwartaal van 2014 – toen de nieuwe structuur volledig operationeel was – laat een veelbelovende uitkomst zien. In 2015 gaan drankpakken en blik samen met kunststof ingezameld worden.

Als aanvulling op de inzameling zijn in 2014 in de herfst in Epe bladkorven geplaatst. Daar is goed gebruik van gemaakt.

Resultaten grondstoffen

Epenaren leveren met gemiddeld 585 kilo een procent minder afval en grondstoffen aan dan het jaar ervoor, maar de hoeveelheid blijft in vergelijking met de regio hoog. In de cijfers is het effect van het nieuwe inzamelsysteem nog maar zeer beperkt merkbaar, omdat het systeem pas in het laatste kwartaal ingevoerd is.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Epe. (De gemeente is in 2008 tot Circulus-Berkel toegetreden)

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Epe. (De gemeente is in 2008 tot Circulus-Berkel toegetreden)

 

In de laatste vier maanden van 2014, toen de nieuwe inzamelstructuur was ingevoerd, daalde de hoeveelheid restafval met 26 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Het gft nam in die periode af met 14 procent. Gescheiden kunststofverpakkingsmaterialen liet een toename van bijna 38 procent zien.

Deze grote verschuivingen in de laatste vier maanden van 2014 worden over het gehele jaar gezien natuurlijk gedempt. Het ingeleverde restafval inclusief grofvuil daalde in 2014 met bijna 7 procent tot 227 kilo per inwoner. Die hoeveelheid ligt niet alleen boven het regiogemiddelde, maar ook boven het landelijk gemiddelde. De hoeveelheid aangeboden grondstoffen nam met 3 procent toe tot 358 kilo per inwoner. Epenaren leveren vooral veel gft in, ruim boven wat inwoners in vergelijkbare gemeenten in Nederland aanbieden.

Door de toename van grondstoffen en de afname van het restafval stijgt ook het scheidingspercentage. In 2014 nam dit met twee procentpunten toe tot 61 procent. Dat is nog 4 procent onder de 65 procent afvalscheiding, wat de nationale doelstelling voor 2015 is.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner (n) in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (n) van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.