Jaarverslag 2014 Print

> Doesburg

De nieuwe manier van inzamelen die in 2013 werd ingevoerd is een succes. Huishoudens hebben een groene en een grijze container en optioneel een oranje voor kunststof. De containers worden in een driewekelijkse cyclus geleegd. In de binnenstad brengen huishoudens hun restafval weg naar ondergrondse containers, terwijl gft, kunststof verpakkingen en papier aan huis worden opgehaald. Doordat vanaf 2015 drankenkarton en blik met kunststof meegegeven kan worden, zal het restafval verder afnemen.

In 2014 is de logistiek van de inzameling verder geoptimaliseerd, zijn glasbakken vervangen en oude ondergrondse containers gemoderniseerd. Ook is een verkenning en ontwerp voor een nieuw recycleplein gemaakt.

Cambio is actief in het jongerenwerk in Doesburg en beheert de buurtacademie. In de buurtacademie komen verschillende partijen uit de gemeente samen. Het is een laagdrempelige locatie met verschillende functies en voorzieningen die de sociale cohesie in de gemeente vergroten. Cambio heeft daarin een verbindende functie, door de coördinatie van de activiteiten en het beheer van de locatie. Het betrekken en activeren van jongeren verzorgen we vanuit jongerencentrum 0313. Naast het beheer van de locatie coördineert Cambio ook het outreachend jongerenwerk, waarbij we jeugd op straat opzoeken en jongeren zonder opleiding of werk activeren.

Doesburg zal in 2015 ook CleanWise op de basisschool gaan invoeren.

Resultaten grondstoffen

Doesburgers leverden in 2014 met gemiddeld 434 kilo bijna 4 procent meer afval en grondstoffen aan. Het restafval bleef stabiel, de gescheiden aangeleverde grondstoffen namen toe.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Doesburg. (De gemeente is in 2010 tot Circulus-Berkel toegetreden)

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Doesburg. (De gemeente is in 2010 tot Circulus-Berkel toegetreden)

Ontwikkeling scheidingspercentage in Doesburg. (De gemeente is in 2010 tot Circulus-Berkel toegetreden)De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil bleef in 2014 stabiel op 151 kilo per inwoner, nadat deze het jaar ervoor was gedaald met 70 kilo. De hoeveelheid van 151 kilo ligt vrijwel op het beleidsdoel dat gesteld is op 150 kilo per inwoner.

Doesburgers boden met 284 kilo 4 procent meer gescheiden grondstoffen aan. Vooral de hoeveelheid gft nam toe. In twee jaar tijd is de ingezamelde hoeveelheid bijna verdubbeld.

Door de invoering van het nieuwe inzamelsysteem werd in 2013 de trend van dalende afvalscheiding in de gemeente Doesburg in één klap omgezet naar een scheidingspercentage van 64 procent. In 2014 kwam daar nog een procentpunt bij, zodat daarmee de landelijke doelstelling voor 2015 van 65 procent afvalscheiding werd gehaald.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner (n) in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde (n) van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.