Jaarverslag 2014 Print

> Bronckhorst

De voorbereiding van een lagere inzamelfrequentie van restafval was een belangrijke operatie in 2014. Vanaf 2015 kunnen drankpakken in de oranje container samen met de kunststof verpakkingen. Inwoners van de gemeente konden de drankpakken al apart aanbieden, namelijk in ondergrondse containers op milieuparken. Die ondergrondse containers zijn omgebouwd, zodat ze geschikt werden voor restafval. Aan huis wordt het restafval in 2015 eens in de vier weken opgehaald. Inwoners kunnen tussentijds restafval wegbrengen naar één van de ondergrondse containers. Dat lijken er veel van plan, want in de aanloop naar de invoering zijn 2600 milieupassen aangevraagd om toegang te krijgen tot de ondergrondse container.

Daarnaast loopt een proef met de gescheiden inzameling van luiers en ander incontinentiemateriaal via een ondergrondse container. Waarschijnlijk wordt het aantal brengpunten daarvoor in 2015 uitgebreid.

Resultaten grondstoffen

In 2013 daalde de hoeveelheid afval in Bronckhorst spectaculair door de overgang naar een afvalstoffenheffing gebaseerd op aanbod. In 2014 bleef dat aanbod stabiel met gemiddeld 388 kilo afval en grondstoffen. Vergeleken met vorig jaar zijn er geen opvallend grote veranderingen in de ingeleverde afvalstromen.

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Bronckhorst. (De gemeente is in 2007 tot Circulus-Berkel toegetreden).

Ontwikkeling van restafval en gescheiden grondstoffen in Bronckhorst. (De gemeente is in 2007 tot Circulus-Berkel toegetreden).

 

 

Scheidingspercentage in de gemeente Bronckhorst.Door de invoering van diftar in 2013 nam de hoeveelheid restafval inclusief grofvuil met 41 procent af. In 2014 namen de ongescheiden afvalstromen met een procent toe tot 110 kilo per inwoner. De gemeente heeft als doel in 2015 een niveau van 150 kilo per inwoner te bereiken. Dat doel is in 2013 dus al ver overtroffen.

 

Het scheidingspercentage in de gemeente Bronckhorst was al hoog en is na de invoering van diftar in 2013 gestegen naar 72 procent. De forse toename van de afvalscheiding is het gevolg van een sterke afname van het restafval. In 2014 is de scheiding van restafval en grondstoffen iets (0,6 procent) afgenomen. Desondanks overtreffen de inwoners van Bronckhorst ruim de nationale scheidingsdoelstelling van 65 procent die voor 2015 is gesteld en zitten ze dicht bij de doelstelling van 75 procent in 2020.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner () in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde () van 2013.

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grondstoffen per inwoner in 2014, afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 2013.