Jaarverslag 2014 Print

> Wagenpark

Wagenparkbeheer

De afdeling wagenparkbeheer verzorgt het onderhoud van alle voertuigen en ook de in- en verkoop van het materieel. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden ook uitgevoerd voor externe klanten. Daaronder vallen de gemeente Apeldoorn voor wat betreft het gekentekende wagenpark, de Felua-groep en de keuring van de voertuigen van de Veiligheidsregio Noord- & Oost-Gelderland (brandweer). We streven daarbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid tegen acceptabele kosten en een zo laag mogelijke milieudruk. In totaal waren bijna vierhonderd voertuigen in 2014 in onderhoud.

Voertuigen

Door de toetreding van de buitendienst van de gemeente Lochem en de detacheringsovereenkomst met Delta is het wagenpark toegenomen van 142 voertuigen naar 168. In 2014 zijn de eerste voertuigen met Euro 6-motoren afgeleverd. Wagens met een lagere milieunorm vervangen we aan het einde van hun bedrijfseconomische levensduur door voertuigen met de hoogste milieunorm.

    Milieunorm

2013

2014

Wagenpark van Circulus-Berkel naar uitstootklasse.
    Euro 2 1 1
    Euro 3 4 6
    Euro 3 met roetfilter 8 6
    Euro 4 2 11
    Euro 5 22 25
    EEV 33 34
    Euro 6 - 2
    CNG 8 6
    Elektrisch 6 3
    Overig 58 74

In 2014 hebben we samen met Stilema een voertuig aangeschaft voor de inzameling van droge componenten. Door de verlaagde opbouw is de inworp lager dan normaal. Dat verbetert de arbo-omstandigheden. Daarnaast is het lossen eenvoudiger en sneller. Als de proef slaagt, zullen meer voertuigen van dit type worden aangeschaft.

Met het doorvoeren van de nieuwe huisstijl zijn we in 2014 begonnen. Het bestaande materieel wordt van het nieuwe logo voorzien. Overspuiten zal alleen plaatsvinden als dat technisch en bedrijfseconomisch gezien de levensduur verantwoord is.