Jaarverslag 2014 Print

> Personalia

Raad van Commissarissen Circulus-Berkel B.V.

 

De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: Lid van de Raad van Toezicht Stichting Disposables Benelux, commissaris Luchthaven Teuge, commissaris Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.

 

Mevrouw L.M. de Kock, vicevoorzitter, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: directeur van mkb-bedrijf op gebied van orthopedie; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

 

De heer ir. J.W.J. van den Berg, lid van de remuneratiecommissie

Tevens: (onafhankelijk) voorzitter beroepscommissie sociaal plan SABIC Limburg.

 

De heer J.W.E. Gutteling, lid van de auditcommissie

Tevens: directeur-grootaandeelhouder van een advies- en projectontwikkelingsbureau, algemeen bestuurslid van de Stichting Drugsbeleid /Dutch Drugspolicy Foundation, algemeen bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe, bestuurslid van internet-communityplatform www.ApeldoornDirect.nl, bedrijfsleider www.StadsAkkers.nl

 

De heer drs. H.L.M. Willemsen, secretaris, lid van de auditcommissie

Tevens: commissaris - lid raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft, Ecotrans Vorden, directeur-grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau, directeur-grootaandeelhouder van Participatiemaatschappij Select Investment, bestuurder vastgoedfonds SRE CV.

 

Directie

 

De heer H.G. Knip, algemeen directeur Circulus-Berkel B.V. en statutair directeur

 

De heer H. Vervoorn, directeur publieke sector