Jaarverslag 2014 Print

< Opleidingen

Een voortdurend lerende organisatie vinden we onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Twee procent van de gemiddelde loonsom besteden we aan opleidingen.

Evenals in 2013 zijn in 2014 door wijziging van de organisatiestructuur extra opleidingen en coachingstrajecten voor de locatiemanagers en teamleiders georganiseerd. Daarnaast was er in 2014 aandacht voor vakbekwaamheid van verschillende medewerkers. Tot slot zijn we een ontwikkelingsprogramma voor competenties begonnen. Daarvoor zullen we in 2015 de competenties voor alle functies gaan benoemen.

Leerwerkbedrijf

Circulus-Berkel is een erkend leerbedrijf. Er is een leerwerktraject met baangarantie opgezet voor schoolverlaters van technische opleidingen. Sinds enkele jaren biedt de afdeling Wagenparkbeheer ook meeloop- en snuffelstages aan. Ook Cambio is erkend als leerbedrijf. Het buurtbeheerbedrijf heeft vier verschillende vormen van leerplekken: de brugbaanconstructie, stageplekken, het Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-traject en activering.

Circulus-Berkel Academie

In 2015 willen we een Circulus-Berkel Academie (bedrijfsschool) oprichten als platform voor opleidingen en leren. Op de academie kunnen deelnemers kennis delen over alle onderwerpen in relatie tot het bedrijf. Met de oprichting van de academie, waarvoor al een locatie is aangewezen, willen we het continue leren als een vanzelfsprekend onderdeel plaatsen binnen de organisatie.