Jaarverslag 2014 Print

> Milieudruk

 

Een van onze strategische waarden is de vermindering van milieudruk. Dat realiseren we door het restafval per inwoner te reduceren en het hergebruik te verhogen. Ook met onze activiteiten willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Vermindering van energieverbruik is daar een voorbeeld van, evenals een zo min mogelijk verbruik van transportbrandstoffen. Voor de juiste afweging kijken we naar wat het maximale milieueffect oplevert. Zo kunnen in bepaalde omstandigheden meer transportkilometers nodig zijn, om grondstoffen hoogwaardiger te kunnen verwerken.

Ook veranderingen in de organisatie wijzigen de milieudruk. De aansluiting van de buitendienst van de gemeente Lochem betekende uitbreiding van de huisvesting en daarmee toename van het verbruik aan water, elektriciteit en gas. Door de ingebruikname van de Boggelderenk in Zutphen in 2014 verschuift de milieudruk. Op de nieuwe locatie is geen gas, waardoor het verbruik van deze laatste is gedaald, en het verbruik van elektriciteit is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Milieu-indicator

Eenheid

2012

2013

2014

Waterverbruik

5.632

5.326

5.326

Elektriciteitsverbruik

kWh

535.268

538.792

583.169

Gasverbruik

174.356

152.222

107.794

Transportbrandstoffen (excl. aardgas)

liter

1.143.842

1.110.559

1.159.757

Afval afgevoerd uit werkplaats

kg

7.860

7.260

7.380