Jaarverslag 2014 Print

> Kwaliteitsbeleid

ISO 9001 en VCA**

Circulus en Berkel-Milieu waren beide gecertificeerd volgens ISO-9001:2008. Vanwege de fusie moet een nieuw certificatietraject worden doorlopen. Gekozen is om Circulus-Berkel te laten certificeren volgens ISO 9001-2015. Deze nieuwe norm zal naar verwachting in september 2015 officieel worden gepubliceerd. Het accent ligt meer dan voorheen op de analyse van risico’s en hoe het bedrijf die risico’s beheerst. Circulus-Berkel zal een van de eerste zijn die volgens de nieuwe norm wordt getoetst. Medio 2014 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de certificering.

Tezelfdertijd met de audits voor ISO wordt ook gekeken naar de eisen van de VCA-lijst. Gekozen is voor de uitgebreide VCA** waarbij niet alleen de veiligheid op de werkvloer wordt beoordeeld, maar ook het veiligheidsbeleid en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Deze veiligheidsmethodiek zijn we eind 2014 gaan inbedden in onze organisatie.

De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2015 de audit voor zowel ISO 9001 als VCA zal plaatsvinden en dat het certificaat ISO 9001-2015 en de conformiteitsverklaring volgens VCA** na de zomer worden uitgereikt.

Het beleid dat wordt gevoerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieubeleid, is vastgelegd in de Directieverklaring t.b.v. managementsysteem volgens ISO en VCA. Deze directieverklaring kunt u hier downloaden.