Jaarverslag 2014 Print

< Gezondheid en verzuim

Vitaliteit

Met vitaliteitsmanagement willen we bereiken dat werknemers vitaal blijven en langer kunnen doorwerken. Dat is vooral van belang vanwege de gemiddelde leeftijd van ons personeel dat boven de 47 jaar ligt en de wettelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook vanwege veiligheid krijgt vitaliteit extra aandacht.

Vanaf 2013 werken we aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met het programma ‘Lekker Fit: Gezond door het leven.’ Het is een breed programma dat de medewerker stimuleert tot bewegen, aandacht geeft voor voeding en tot nadenken stemt over de eigen inzetbaarheid. Het onderwerp is daarom ook opgenomen in functioneringsgesprekken.

Alle vaste medewerkers krijgen in 2015 een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Het doel is het bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot het werk en de inzetbaarheid.

Verzuim

Van het ziekteverzuim is het langdurig verzuim procentueel het hoogst. Dat komt voort uit de relatieve hoge gemiddelde leeftijd bij Circulus-Berkel. De frequentie van het ziekteverzuim is niet hoog. Het langdurig verzuim is voor een organisatie over het algemeen weinig beïnvloedbaar. Desondanks willen we het totale verzuim verder terugdringen. Daarvoor beginnen we in 2015 met verzuimtrainingen voor leidinggevenden, onder andere om re-integratie te versnellen.

Omdat Circulus en Berkel Milieu in 2014 nog twee aparte organisaties voor de loonbelasting waren, kunnen de verzuimpercentages niet geïntegreerd worden.