Jaarverslag 2014 Print

> Cambio

Cambio en Circulus-Berkel maken samen het verschil in de openbare ruimte door bewonersparticipatie en activering nadrukkelijk in te zetten. Verschillende werkzaamheden in de leefomgeving zijn uitermate geschikt voor mensen die een helpende hand nodig hebben bij de aansluiting met de arbeidsmarkt. We dragen daarmee bij aan het maatschappelijk beleid van de gemeenten, helpen mensen aan een nuttige dagbesteding en zorgen ervoor dat we kunnen leven en werken in een schone omgeving. In 2014 was het doel om 125 personen in een arbeidsactiveringstraject te plaatsen. Het zijn er 131 geworden. Daarvan is 40 procent klaargestoomd voor een re-integratietraject en 50 procent van de activeringsmedewerkers maakt geen gebruik meer van een uitkering.

Professionalisering

Cambio is in 2013 formeel onderdeel van Circulus-Berkel geworden. Er is uitdrukkelijk niet gekozen voor een volledige integratie. De activiteiten van Cambio kennen namelijk een heel andere dynamiek dan die van Circulus-Berkel. Voor Cambio betekent de aansluiting dat de continuïteit is verzekerd, omdat de dienstverlening onderdeel is geworden van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente. Dat geeft de organisatie rust en stabiliteit, waardoor de aandacht op de activiteiten kan worden gericht.

In 2014 zijn de organisatie en projecten geprofessionaliseerd. Dat leidde onder andere tot het certificaat Blik op Werk. Het keurmerk staat voor de kwaliteit van de activeringswerkzaamheden. Hiermee kunnen trajecten van het UWV worden uitgevoerd.

In december is Cambio bovendien uitgeroepen tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemer 2015. Deze Deventer MVO-prijs zien wij als kroon op het werk van Cambio van de afgelopen twintig jaar.

De dienstverlening van Cambio Buurtbeheer wordt ook gepresenteerd in onderstaand filmpje.

 

Productontwikkeling

De sterke ontwikkeling in 2014 bleek ook uit de groei van verschillende producten. Bijvoorbeeld het opknappen van fietsen met gerecyclede materialen onder de naam Recycle en de make-over van fietsen onder Verhip mijn fiets. De vraag naar deze fietsen neemt toe.

 Bouw, reparatie en verkoop in 2014
 

 538 2e handsfietsen

 

 120 nieuwe recyclebikes

 

 590 reparaties voor particulieren

 

 65 recycletrolleys

 

Belangrijk was ook de aansluiting bij ‘Social Label’. Deze stichting ontwikkelt voor werkplaatsen een concrete productlijn in samenwerking met een ontwerper of kunstenaar. Voor Cambio ontwikkelt topontwerper Dick van Hoff een schoonmaakcollectie onder de naam VEEG. Als eerste in de productlijn is een stoere bezem ontworpen van oude fietsframes. De komende jaren wordt de lijn uitgebreid met meer producten.

Een ander product, dit keer bedacht op de werkvloer bij Cambio, is de Recycle trolley. Dit is een omgebouwde golfkar, waarmee drie afvalfracties in de buitenruimte ingezameld kunnen worden. De trolleys zijn al aan vijf gemeenten verkocht. Daarop voortbordurend zijn we bezig met de ontwikkeling van een Recycle riksja; een fiets waarmee op festivals het afval gescheiden kan worden ingenomen.

Schoon Familie

De Deventer Schoon Familie is een succesformule voor het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid in wijken door bewonersparticipatie. In Deventer kent de Familie bijna vierduizend leden en jaarlijks worden tal van acties georganiseerd in verschillende wijken.

Omdat de aanpak van Cambio succesvol is, willen we deze ook aanbieden aan andere gemeenten. Daarbij staat voorop dat altijd eerst naar de lokale situatie wordt gekeken. De methodiek is namelijk gebaseerd op het samenwerken met lokale netwerken. Zo verzorgen we in Doesburg de activering in het jongerenwerk door de verbindende en faciliterende schakel te zijn tussen verschillende organisaties. In Lochem, Zutphen en Brummen wordt gekeken hoe een concept als de Schoon Familie kan worden ingevoerd.

Activering en participatie

Bij Cambio draait het uiteindelijk om werk: wekelijks werken er ongeveer driehonderd mensen. Cambio heeft 65 mensen in vaste dienst, waarvan twaalf met een WSW-indicatie, en nog eens tien plaatsen voor uitzendkrachten. Daarnaast is er plek voor honderd mensen uit de WWB, die we begeleiden naar regulier werk. Op jaarbasis hebben we een activeringstraject voor ongeveer zestien veelplegers in het project ‘Cleanteam’. Bij het Cleanteam voor daklozen en verslaafden zijn 25 mensen betrokken. Tot slot zijn er ongeveer vijftig vrijwilligers betrokken bij Cambio.

Als leerwerkbedrijf biedt Cambio daarnaast ook jongeren de kans kennis te maken met het arbeidsproces.

 


Resultaat  2012


2013


2014

Aantal activeringsmedewerkers

128

122

131

Arbeidsactivering-vaardigheden *

88%

75%

83%

Arbeidsactivering-doorstroom **

55%

36%

47%

Activering veelplegers ***

-

82%

85%

 

* ontwikkeling in vaardigheden: percentage van de personen dat na maximaal 12 maanden trede 3 of 4 van de participatieladder behaalt.

** resultaat van activeringstraject: percentage van de personen die het traject hebben afgerond en zijn doorgestroomd in vervolgtraject, opleiding of baan.

*** percentage van veelplegers in traject dat niet is teruggevallen in criminele activiteiten.