Jaarverslag 2014 Print

> Containermanagement

Cibas

Cibas (Centraal Informatie Beheer Afval Services) zorgt voor het centraal beheer van alle data die vrijkomen bij de uitvoering van containermanagement, diftar en bij het gebruik van grofvuilpassen. De dienst is opgezet door Circulus-Berkel en Twente Milieu. Cibas doet de registratie voor alle gemeenten van deze bedrijven en per 1 januari 2014 ook voor de gemeenten van twee vergelijkbare organisaties: Area (Zuid-Oost Drenthe) en Avri (Gelders Rivierengebied). Daarmee voorziet Cibas voor in totaal 28 gemeenten en 500.758 aansluitingen in de registratie en informatievoorziening van het afvalbeheer.