Jaarverslag 2014 Print

>Communicatie

Visie en strategie

Communicatie is een geïntegreerd onderdeel van de activiteiten en diensten die wij uitvoeren. Doel is het bieden van handvatten om de scheiding van afval en grondstoffen in huishoudens verder te verbeteren en de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving te vergroten. In 2014 is extra accent gelegd op corporate communicatie om de uitgangspunten van Circulus-Berkel breder onder de aandacht te brengen. Ook is de informatievoorziening aan gemeentelijke stakeholders uitgebreid.

Nieuwe huisstijl

De fusie tot Circulus-Berkel heeft één grote verandering tot gevolg: een nieuwe naam en huisstijl. Gekozen is voor een eenvoudige en eenduidige stijl. De kleurstelling sluit aan bij de regio: bosgroen, heidepaars en IJsselblauw. Met de nieuwe huisstijl komt ook een nieuwe slogan: Kies voor elkaar. Deze is intern gepresenteerd in de vorm van een animatie.

De slogan Kies voor elkaar verwoordt de strategie van Circulus-Berkel die vier speerpunten kent: het beste resultaat bereik je samen; minder afval, meer grondstoffen; kansen bieden werkt en samen voor een mooie buurt. De vertrouwde kleuren van Circulus en Berkel Milieu, in de jaren negentig geïntroduceerd bij de oprichting, zullen geleidelijk plaats gaan maken voor die van Circulus-Berkel.

 

Inzamelwagen in de nieuwe huisstijl.

Symposium

‘Meerwaarde voor milieu en samenleving’ was het thema van het symposium dat we op 4 juni 2014 organiseerden voor de nieuw gevormde gemeenteraden en wethouders. De deelnemers gingen met een panel op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de overheid een duurzame toekomst vorm kan geven. Een inspirerende bijeenkomst, die een vervolg heeft gekregen met bezoeken van raadsfracties aan Circulus-Berkel.

Waarde magazine

Direct na de fusie introduceerden we een nieuw informatiekanaal speciaal voor raadsleden, wethouders en ambtenaren van onze gemeenten: Waarde magazine.

Dit online platform biedt vanzelfsprekend de nieuwste ontwikkelingen voor milieu en samenleving in de regio, maar is bovenal een medium waarmee we kennis en ervaring willen delen.

Kalender en app

Steeds meer gemeenten kiezen voor een digitale afvalkalender. De kalender bevat niet alleen de inzameldata, maar ook informatie over afvalscheiding en -inzameling.

De Afvalvrij-app die eind 2013 werd gelanceerd is in 2014 verder verbeterd. De app voorziet in de snelgroeiende behoefte van bewoners aan mobiele informatie.

Film en print

In 2014 is een serie filmpjes voltooid die ingaat op de strategische thema’s activering (Kansen bieden werkt), participatie (Samen voor een mooie buurt) en afvalbeheer (Minder afval, meer grondstoffen). Zo is de weg van plastic afval tot nieuwe kunststof te zien, is er informatie over een schone buurt en wat Circulus-Berkel doet voor activering van mensen richting werk. De filmpjes zijn te bekijken op ons eigen YouTube-kanaal.

In de huis-aan-huisbladen en regionale kranten zijn ook in 2014 per kwartaal advertentiepagina’s verschenen met deels een gelijke boodschap en deels een redactionele inhoud die was afgestemd op de specifieke situatie van de gemeente. Een extra kwartaalpagina is uitgebracht om het publiek te informeren over de fusie, naamswijziging en overige veranderingen.

Projectcommunicatie

Veel van onze publiekscommunicatie is gekoppeld aan projecten of acties. Rondom de regionale compostdag bijvoorbeeld in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer en Doesburg. Inwoners krijgen op die dag gratis compost als dank voor het scheiden van gft. Ook de inzamelacties voor vuurwerkafval in Apeldoorn, Deventer en Zutphen ondersteunen we met communicatie. De acties zijn verschillend van opzet.

Tijdens proefprojecten of veranderingen in inzamelsystemen ligt een zwaar accent op de informatievoorziening aan bewoners. Zo is in 2014 veel energie gestoken in de communicatie over de BEST-tas, de start van de inzameling van drankenkartons, de introductie van een andere inzamelsystematiek in de gemeente Epe en het educatie-participatieprogramma CleanWise in Deventer.

Voor de buurtparticipatie bij de Deventer Schoon Familie verzorgt Cambio in 2014 de communicatie-ondersteuning aan bewoners.