Jaarverslag 2014 Print

> Advies

Oplossingen op maat

Onze gemeenten hebben een overeenkomstige visie op de richting waarin het afval- en grondstoffenbeheer en de leefomgeving zich moeten ontwikkelen. Bovenaan staat het hergebruik van grondstoffen, participatie van inwoners en activering van mensen die moeite hebben aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling. De uitvoering in iedere gemeente is echter anders. Bijvoorbeeld door de vraagstukken die in een gemeente leven. Ook de lokale netwerken en partners waar we mee samenwerken in de uitvoering vragen om maatwerk bij iedere oplossing.

Wij helpen gemeenten bij de invulling en evaluatie van gemeentelijk beleid, waarbij we de lokale wensen en onze ervaring en kennis combineren tot een optimaal advies. Uitgangspunt daarbij is dat we voor de gemeenten de beste maatwerkoplossing weten te vinden, waarbij we rekening houden met beheersbare kosten, grondstoffenbehoud en stimulering van de sociale structuur in de gemeente of regio. Door de directe en goede contacten die we bij gemeenten hebben, weten we welke ontwikkeling gewenst is. Het is natuurlijk aan de gemeente zelf om met de adviezen besluiten te nemen.

 

Inzameling van drankpakken in Deventer.