Jaarverslag 2014 Print

Kies voor een duurzame toekomst!

Circulus-Berkel kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en meer grondstoffen. We bieden meerwaarde aan de samenleving door meer mensen te betrekken bij onze gezamenlijke taken. Dit doen we mét en vóór onze gemeenten. In dit MVO-jaarverslag 2014 laten we zien wat we hebben gedaan in het verslagjaar, hoe, en met welke resultaten. Veel leesplezier gewenst!

 

MVO-jaarverslag 2014 in 2 minuten

'We gaan door op de weg die we vijf jaar geleden zijn ingeslagen. Centraal staat het verduurzamen van de samenleving. Daaronder verstaan wij niet alleen het milieu, maar ook de leefbaarheid van de regio. Gezamenlijk met anderen willen we daaraan bijdragen. Het accentverschil met de vorige strategie is dat het beheer van grondstoffen en leefomgeving geen aparte eenheden meer zijn. Door deze taken te integreren, kan onze bijdrage aan een leefbare regio veel groter zijn.'

www.circulus-berkel.nl